ایران تاپ دان

 این شرکت به صورت خاص در زمینه طراحی و اجرای سازه های مدفون به صورت روش تاپ دان (Top-Down) در حال فعالیت می باشد و به صورت تخصصی توانایی طراحی و اجرای سازه های بتنی، فلزی و مرکب مدفون و عمیق در این زمینه را دارا می باشد. در این راستا در صورت لزوم جهت اجرای پروژه های مختلف این شرکت اقدام به برقراری ارتباط مناسب در قالب امضای تفاهم نامه همکاری و توافق نامه کنسرسیوم با پیمانکارهای ذیصلاح نموده است.

نمونه کار طراحی وب سایت ایران تاپ دان