پرواز با پهپاد

در طراحی رابط کاربری وب سایت مربوط به خدماتی که پهپادها ارائه می کنند تلاش کردیم تا کنترل حرکات پهپاد را به کاربر واگذار کنیم.
در صفحات داخلی سعی شده تا برتری پهپادها در ارائه خدمات را نسبت به شیوه های سنتی نشان دهیم.

امیدواریم این رابط کاربری نمونه خوبی باشد در جهت الهام گیری طراحان رابط کاربری و صاحبین کسب و کارها که برای خلاقیت در طراحی ارزش قائل هستند.

نمونه کار طراحی وب سایت پرواز با پهپاد